Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň

příspěvková organizace , IČ: 48283011

tel. 487864527,487864573, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA

ŠKOLSKÉ SLUŽBY

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mimoň, Pod Ralskem 572, 471 24 Mimoň na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje výši úplaty za školské služby pro období od 1.9.2012 – 31.8.2013 takto:

 

Školní družina 150,-- Kč/měsíc

 

V souladu se zákonem je úplata splatná nejpozději k 15. dni v měsíci, a to buď v pokladně Mimoňské komunální, a.s., nebo na účet školy číslo 50628824/0600, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

V případě nedoplatků za školské služby může ředitel školy ukončit vzdělávání ve školní družině.

Žádáme vás o včasnou úhradu školských služeb.

Zúčtování případných přeplatků a nedoplatků bude provedeno k 30.6. a k 31.12. příslušného roku.


V Mimoni dne 3.9.2012

Mgr. Jaroslav Jirůtka

ředitel školy